درخواست فیلم/سریال

درصورتی که پس از جستجو فیلم یا سریال مورد نظر شما در سایت یافت نشد ، می توانید از طریق فرم زیر فیلم یا سریال مورد نظرتان را از فردا فیلم درخواست کنید.